BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Region's Investments Successful, but Flagging : EBRD Analysis Published
Source
The Warsaw Voice, 1995, nr 46(368), p. 9
Keyword
Inwestycje, Raporty gospodarcze, Produkt krajowy brutto (PKB), Inflacja
Investment, Economic reports, Gross domestic product (GDP), Inflation
Note
zawiera wykresy: inflacja (roczne stopy) 1991-1995, realny roczny wzrost PKB w Europie Środkowej 1990-1995
Company
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Country
Węgry, Republika Słowacka, Republika Czeska, Polska
Hungary, Slovak Republic, Czech Republic, Poland
Abstract
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju stwierdza w swym rocznym raporcie o transformacji, opublikowanym 1 listopada 1995, że wzrost w krajach Środkowej i Wschodniej Europy jest szybki a inflacja jest kontrolowana. Jednocześnie ostrzega, że rządy nie powinny być zbytnio z siebie zadowolone w sferze przyciągania niezbędnego do dalszego rozwoju kapitału.

The European Bank for Reconostruction and Development (EBRD) says in the statement reviewing its annual Transition Report that growth in Central and Eastern Europe is strong and inflation under control - but warns that governments shouldn't become too complacent about attracting badly needed capital.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7591
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu