BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Grażyna
Title
Czynniki nowej tożsamości Polski w stosunkach międzynarodowych
Features of New Identity of Poland in International Relations
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 91-105
Keyword
Tożsamość narodowa, Kultura narodowa, Obszar kulturowy, Świadomość społeczna, Międzynarodowe stosunki polityczne, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
National identity, National culture, Cultural area, Public awareness, International political relations, Economic and political integration of Europe
Note
streszcz.
Abstract
Na tożsamość państw składa się suma cech obiektywnie je wyodrębniających i pozwalających na subiektywną samoidentyfikację społeczeństwa. Tożsamość ma charakter dynamiczny, ale pewne jej wyznaczniki zmieniają się szybciej, inne wolniej. Dla obecnej tożsamości Polski tak narodowej, jak i w stosunkach międzynarodowych szczególne znaczenie mają doświadczenia historyczne i zmiany geopolityczne w najbliższym jej środowisku. Zagadnieniom tym poświęcono niniejszy artykuł.

Identyty of the countries is a sum of objective features, which are separate it and give the possibility of society's self-identification. Identity has a dynamic character. Historical experiences and political changes have a special meaning for a modern identity of Poland. The article consists of subjects related to the identity. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu