BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gacka Janusz, Mucha Robert
Title
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Gdynia
Source
Rynek Kolejowy, 2006, nr 7-8, s. 58-63
Keyword
Transport kolejowy, Modernizacja kolei, Korytarz transportowy, Budownictwo komunikacyjne, Inwestycje w transporcie, Standaryzacja, Interoperacyjność transportu
Railway transport, Modernization of railway, Transport coridor, Road engineering, Investments in transport, Standardization, Interoperability of transport
Company
Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA)
Abstract
Jednym z zasadniczych wymogów Unii Europejskiej w dziedzinie transportu kolejowego jest otwarcie rynku na konkurencję, a także dostosowanie infrastruktury kolejowej do podstawowych standardów jakości, przede wszystkim do wymogów interoperacyjności. Odcinek kolejowy Warszawa - Gdynia należy do VI europejskiego korytarza transportowego, a więc ma znaczenie priorytetowe. Nieodzowna jest zatem jego modernizacja oraz budowa nowych obiektów inżynieryjnych. W listopadzie 2005 r. PKP SA podpisały w tej sprawie stosowne dokumenty i podjęły działania przygotowawcze.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu