BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczyński Jan
Title
Koleje dużych prędkości a sprawa polska
Source
Rynek Kolejowy, 2006, nr 7-8, s. 44-46
Keyword
Transport kolejowy, Koleje dużych prędkości, Centralna Magistrala Kolejowa, Modernizacja kolei, Inwestycje w transporcie, Projekty inwestycyjne
Railway transport, High-speed rails, Central Rail Line, Modernization of railway, Investments in transport, Investment project
Company
Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA)
Abstract
Dyskusja, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich miesięcy 2006 r. na temat budowy w Polsce linii kolejowych dużych prędkości nie miała dotychczas precedensu w historii polskich projektów transportowych. Projekt ten stał się bowiem obiektem zainteresowań regionalnych władz samorządowych, które aktywnie włączyły się w ideę nadaniu kolei polskiej nowej jakości. Artykuł niniejszy to krótkie studium omawianego projektu, z uwzględnieniem korzyści płynących z takiej inwestycji, przy racjonalnym wykorzystaniu środków unijnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu