BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbołowski Józef
Title
Statystyka publiczna a system informacyjny centralnej administracji rządowej (SI CAR) - część I
Source
Gospodarka Narodowa, 1996, nr 4, s. 30-35
Keyword
System informacyjny, Informacja statystyczna, Ustawa o statystyce publicznej, Administracja publiczna
Information system, Statistical information, Polish Act on Public Statistics, Public administration
Abstract
Wpływ, jaki wywiera ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, daleko wykracza poza sferę jej formalnego oddziaływania, dotyczy bowiem funkcjonowania całej gospodarki narodowej. W artykule podjęto jeden z wątków tego wpływu: relacji między statystyką publiczną a systemami informacyjnymi centralnej administracji rządowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu