BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowski Marek
Title
Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi
Tax Aspects of Copyright and Neighbouring Rights
Source
Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej - Uniwersytet Jagielloński, 1999, nr 71, s. 197-216
Issue title
Własność intelektualna : nowe problemy, nowe spojrzenie
Keyword
Podatki, Prawo podatkowe, Prawo autorskie, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Taxes, Tax regulations, Copyright law, Individual income tax, Value Added Tax (VAT)
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera przedstawienie problemów prawnych związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych w odniesieniu do dóbr podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor koncentruje rozważania na kwestiach związanych ze stosowaniem podatku dochodowego od osób fizyczych oraz podatku od towarów i usług.

The article reviews fundamental legal problems related to the application of tax regulations regarding the properties falling under copyright and neighbouring rights. It is to be noted that the issues under discussion do not exhaust all the problems connected with the taxation in this area. In particular, the article does not address questions connected with the application of tax regulations in international relations. The author concentrates on group of issues constituted by the application of VAT in copyright transactions. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0137-236X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu