BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Zdzisław
Title
Monitoring finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Financial Monitoring in Company's Management
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 23, s. 25-34
Keyword
Monitoring finansowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa
Financial monitoring, Enterprise management, Small business, Enterprise finance
Abstract
W artykule omówiono podstawy zastosowania monitoringu finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedstawiono także syntetyczne wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w tym zakresie. Obejmowały one: zdefiniowanie pojęcia, odniesienie go do warunków działania przedsiębiorstwa, wskazanie możliwości wykorzystania oraz przetwarzania informacji.

The article discusses the basics of financial monitoring in small and medium-sized companies. It also presents synthetic results of empirical researches related to the subject. researches included a definition of financial monitoring, conditions of companies' activity and opportunities of using and information processing. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu