BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osman Agnieszka
Title
Powstanie i działalność Fundacji im. Jana Dormana
Origin and Activity of Jan Dorman Foundation
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2001, t. 2, s. 99-106, bibliogr. 3 poz.
Culture Management
Keyword
Kultura, Zarządzanie kulturą, Instytucje kultury, Fundacje
Culture, Cultural management, Cultural institutions, Foundation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest opisanie różnorodności i wielości podejmowanych działań przez Fundację im. Jana Dormana, która oprócz ochrony dokumentów reżysera, usiłuje również popularyzować jego dokonania, szczególnie wśród młodzieży i dzieci.

The work is a presentation of the Foundation of Jan Dorman which was founded in 1997. Analysis of this institution draws the reader's attention to both challenges and dangers which might be faced by similar institutions on new legal and economic situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu