BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szurgacz Herbert
Title
Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym Rady Europy z 1972 r. : Wybrane problemy
Source
Polityka Społeczna, 1995, nr 11-12, s. 23-31
Keyword
Prawo międzynarodowe, Socjalna funkcja państwa, Ubezpieczenia społeczne, Praca
International law, Social function of the state, Social insurance, Labour
Company
Rada Europy
Council of Europe
Abstract
Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym, uchwalona przez Radę Europy 14.12.1972 r. stanowi część międzynarodowego prawa socjalnego. Artykuł daje wykładnię prawną i znaczenie niektórych postanowień międzynarodowej regulacji w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu