BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Tomasz (Wydział Zarządzania), Rytelewska Grażyna
Title
Budowa dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce
Source
Bank i Kredyt, 1996, nr 9, s. 4-18
Keyword
Gospodarstwa domowe, Dochody ludności, Konsumpcja gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności gospodarstw domowych, Warunki życia ludności
Households, People's income, Consumption in household, Budgets of households, Household savings, People's living conditions
Note
Na końcu artykułu zamieszczono 13 tabel przedstawiających wyniki badań ankietowych.
Abstract
GUS, SGH we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej, Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz Uniwersytetem w Sienie (Włochy) rozpoczęły w 1995 r. specjalne badania monitoringowe o charakterze panelowym, w których te same gospodarstwa domowe obserwowane są przez cały okres badawczy. Artykuł omawia dwa pierwsze etapy badania, mające na celu ocenę warunków życia gospodarstw domowych, w maju i listopadzie 1995 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu