BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owsiak Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Problemy finansowania gospodarki opartej na wiedzy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 11-23, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Badania i rozwój (B+R), Wzrost gospodarczy, Postęp naukowo-techniczny, Polityka badawczo-rozwojowa, Finansowanie badań naukowych
Knowledge-based economy, Research & Development (R+D), Economic growth, Progress in science and technology, R&D policy, Financing scientific research
Abstract
W artykule skoncentrowano rozważania wokół problemów finansowania gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Zagadnienie finansowania GOW rozpatrzono w czterech płaszczyznach: wielkości nakładów na prace badawczo-rozwojowe, struktury organizacyjnej sektora edukacyjnego i badawczego, systemu i źródeł finansowania B+R oraz finansowych instrumentów pobudzania do osiągnięcia wzrostu.

The author concentrates on problems of economy functioning based on "the knowledge driven economy". The problem of "the knowledge driven economy" consists of related subjects such as the size of research work expenditure, organizational structure of educational and research sector, system and financing sources and financial instruments of the growth. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Apel do Społeczeństwa. Komitet Ratowania Nauki Polskiej, Warszawa 8 października 1998 r.
  2. Fcibur S.: Wizja postępu technicznego do 2010 roku.
  3. Gospodarka Oparta na Wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, marzec 2001.
  4. Nauka i technika w Polsce. "Przegląd Rządowy" 1999 nr 11-12.
  5. Nauka - technologia - gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju. Pod red. A. Kuklińskiego, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1995.
  6. Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy. Departament of Trade and Industry (1998).
  7. Reformy sektora nauki i techniki w Polsce. Komitet Badań Naukowych, Warszawa, październik 1998.
  8. Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2001.
  9. Dylematy XXI wieku: Bogactwo i nędza narodów. Nauka w społeczeństwach przyszłości. Prognozy modelu systemu finansowego i bankowego. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN 2/2000, Warszawa 2000.
  10. Stan prognoz światowych XXI wieku. Przyszłość globalizacji. Jeszcze o nauce w przyszłości. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN 3/2001, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu