BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowska-Smogorzewska Lidia
Title
Retailers' Shadow of a Smile : 1995 Consumer Spending
Source
The Warsaw Voice, 1996, nr 2(377), p.9
Keyword
Dochody ludności, Badanie opinii, Konsumpcja gospodarstw domowych, Opinia publiczna
People's income, Opinion research, Consumption in household, Public opinion
Note
zawiera wykres: przeciętne wydatki gospodarstw domowych rodzin pracowniczych za pierwsze półrocze 1995 (źródło: GUS)
Abstract
Po raz pierwszy od 6 lat, od wprowadzenia gospodarki rynkowej w Polsce, liczba rodzin oceniających dobrze swoją sytuacją ekonomiczną przekroczyła liczbę rodzin oceniających ją źle. Artykuł omawia wyniki sondaży publicznych przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Demoskop oraz dane statystyczne zebrane przez GUS.

For the first time in six years - from the introduction of a market economy in Poland - the number of families enjoying a better economic situation has surpassed those with decrasing income. The article discuss Economic Development Institut pools, Demoskop pools and Central Statistical Office (GUS) data
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7591
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu