BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudolf Stanisław
Title
Nadzór właścicielski w procesie transformacji polskiej gospodarki
Supervision in the Process of Polish Economy Transformation
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 7-17
Keyword
Prywatyzacja, Rada nadzorcza spółki, Spółki kapitałowe, Spółki Skarbu Państwa, Spółki pracownicze, Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI)
Privatisation, Supervisory board of the company, Capital company, State Treasury company, Employee company, National Investment Funds
Note
streszcz.
Abstract
Realizowane w Polsce procesy transformacji rozciągają się również na nadzór właścicielski. Zmiany w nadzorze właścicielskim pozostają w ścisłym związku z realizowanymi procesami prywatyzacji. Artykuł przedstawia pojęcie nadzoru właścicielskiego w oparciu o kodeks handlowy. W zależności od rodzaju własności występują różnice w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego oraz jego efektywności. Autor prezentuje sposoby sprawowania nadzoru właścicielskiego w następujących rodzajach spółek: - klasyczne spółki kapitałowe, - spółki Skarbu Państwa, - spółki NFI, - spółki leasingujące (pracownicze).

Transformation processes realised in Poland are related to the supervision. Some changes in supervision stay in close relation to the realised privatization processes. The article presents the concept of supervision connected with commercial code. Depending on kind of property, there are differences in supervision controlling in following kinds of company such as association of capital, Treasury companies, National Investment Fund companies and leasing companies. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu