BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowski Grzegorz
Title
Optymalna alokacja zasobów w gospodarce zamkniętej
Optimal Resource Allocation in "Close Economy"
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 19-32
Keyword
Teoria ekonomii, Gospodarka, Optimum Pareto
Economic theory, Economy, Pareto optimality
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł zawiera analizę problemu optymalnej alokacji zasobów w warunkach gospodarki zamkniętej. Autor omawia istotę optymalnej alokacji zasobów w gospodarce zamkniętej. Przedstawia możliwości osiągnięcia przez mechanizm rynkowy optymalnej alokacji zasobów. Aby alokacja zasobów mogła być optymalna, mechanizm rynkowy musi spełniać trzy następujące warunki: - doskonały rynek czynników produkcji, - doskonała konkurencja, - mechanizm kompensacji korzyści i strat jakie powstają w związku z działalnością gospodarczą.

The article consists of analysis of optimal resource allocation in the conditions of "close economy". The author discusses an essence of optimal resources allocation in the conditions of "close economy". Great market of production factors, competition, and mechanism of advantages and loss compensation, which are connected with economic activity are the three conditions of optimal allocation. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu