BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworak Edyta
Title
Ewolucja francuskiej polityki restrukturyzacji przemysłu - między interwencjonizmem a liberalizmem
Evolution in French Policy of Industry Restructuring - between Interventionism and Liberalism
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2001, nr 2, s. 45-54, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przemysł, Gospodarka, Polityka przemysłowa, Restrukturyzacja przemysłu, Liberalizm gospodarczy, Interwencjonizm państwa
Industry, Economy, Industrial policy, Industrial restructuring, Laissez faire, Government intervention
Country
Francja
France
Abstract
Przedstawiono wpływ państwa na rozwój przemysłu we Francji w drugiej połowie XX wieku. Zakres interwencjonizmu państwowego w gospodarce francuskiej jest od lat znaczny, co znajduje swój wyraz w polityce restrukturyzacji przemysłu. W polityce tej występują również elementy liberalizmu ekonomicznego, które przeplatają się z rozwiązaniami właściwymi dla systemu etatystycznego.

State's influence on industrial development in France in the latter half of the 20 th century has been presented. Over the past years the role of state interventionism in French economy become significant especially in industry restructuring policy.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu