BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska-Kuna Joanna
Title
Teoretyczne aspekty rozwoju międzynarodowego handlu usługami
Theoretical Aspects of Development in International Service Trading
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2001, nr 2, s. 67-76
Keyword
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Teoria handlu międzynarodowego, Handel międzynarodowy, Międzynarodowa wymiana usług, Cykl życia produktu
International economic relations, International trade theory, International trade, International trade in services, Product life cycle
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie głównych kierunków rozwoju badań teoretycznych nad międzynarodowym handlem usługami. Omówiono różnice między handlem towarami a handlem usługami. Przedstawiono zastosowanie teorii kosztów komparatywnych w odniesieniu do handlu usługami oraz czynniki determinujące kształtowanie się korzyści komparatywnych w handlu usługami a także teorię handlu wewnątrzgałęziowego i teorię cyklu życia produktu Verona.

Main directions of theoretical research on international service trading were presented. Differencies between goods trading and service trading have been discussed. The application of the comparative cost theory in service trading, factors that determine creation of comparative advantages in service trading, intra-trade theory and Veron's product life cycle theory were also presented. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu