BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lech Aleksandra
Title
Definicje i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Definitions and Measures of International Competitiveness of Economy
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2001, nr 2, s. 77-86, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Miary konkurencyjności gospodarki
Economic theory, Economy competitiveness, International competitiveness, Economic competitiveness measure
Abstract
Celem artykułu jest analiza teoretycznych aspektów konkurencyjności gospodarki. Artykuł porządkuje kwestie definicyjnie, przedstawiając sformułowane przez organizacje międzynarodowe, ekonomistów polskich oraz zagranicznych różne definicje konkurencyjności gospodarki. Analizie poddano również mierniki konkurencyjności, przede wszystkim konstruowane na podstawie wyników osiąganych w międzynarodowej wymianie handlowej.

The analysis of theoretical aspects of economic competitiveness is the aim of the article. The article also put definitions in order presenting different definitions of economic competitiveness formulated by international organisations, Polish and foreign economists. Indicators of economic competitiveness have been analysed.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu