BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Alberciak Paweł
Title
Siła rynkowa a fuzje poziome przedsiębiorstw. Analiza podstawowych modeli teoretycznych
Market Power and Enterprise Mergers. The Analysis of Basic Theoretical Models
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2001, nr 2, s. 87-98, bibliogr. s. 98
Keyword
Przedsiębiorstwo na rynku, Fuzje i przejęcia, Model Williamsona
Enterprise in the market, Mergers and acquisitions, Williamson model
Abstract
W niniejszym artykule rozważana jest efektywność fuzji, mierzona wielkością zysku łączących się spółek, w wybranych modelach teoretycznych opisujących różne struktury rynku. Analizie poddano także wpływ fuzji i przejęć przedsiębiorstw na dobrobyt społeczny określany jako suma nadwyżki konsumenta i producenta.

Merger effectiveness measured by the profit quantity from mergers in selected theoretical models describing different market structures has been analysed. The influence of company mergers of social well-being called as consumer and producer excess amount.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu