BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączyńska Elżbieta, Zawadzki Maciej
Title
Zadłużenie przedsiębiorstw - pomoc czy przeszkoda?
Source
Bank i Kredyt, 1996, nr 9, s. 19-27
Keyword
Przedsiębiorstwo państwowe, Zadłużenie przedsiębiorstwa
State enterprises, Company indebtedness
Note
Artykuł zawiera 10 tabel przedstawiających sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw z Listy 500.
Abstract
Autorka omawia 3 typy wskaźników służących do oceny stanu zadłużenia. W oparciu o nie dokonuje analizy, której celem jest ustalenie ogólnego stanu i zmian zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw wobec banków. Badania przeprowadzono na podstawie opracowywanej corocznie w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN Listy 500 największych pod względem obrotów przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. W badaniach wykorzystano dane dotyczące 600 przedsiębiorstw (poszerzona lista). Podstawą badań był przełomowy dla okresu transformacji rok 1994, kiedy po raz pierwszy po 5 latach transformacji przedsiębiorstwa przemysłowe uzyskały dodatni globalny wynik finansowy netto. Artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy kredyty stanowią w obecnej sytuacji pomoc, czy przeszkodę w działalności przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu