BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka Teresa
Title
Faza ożywienia koniunktury określa skalę bankructw w okresie recesji
Source
Bank i Kredyt, 1996, nr 9, s. 28-30
Keyword
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Koniunktura gospodarcza, Recesja gospodarcza, Banki centralne, Polityka kredytowa banków
Industrial enterprises, Business trends, Economic recession, Central banks, Credit policy of banks
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
Autorka artykułu popiera działania NBP nakierowane na utrzymanie drogiego i niedostępnego dla przedsiębiorstw kredytu bankowego. Omawia rolę, jaką kredyt bankowy odgrywa w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzenie taniego i łatwego kredytu bankowego naraziłoby przedsiębiorstwa sektora wolnokonkurencyjnego na zwielokrotnienie błędnych decyzji inwestycyjnych, wynikających z nadmiernie optymistycznej oceny przyszłego rozwoju rynku zbytu. W związku z tym ekonomiści z krajów zachodnich powtarzają, że faza ożywienia koniunktury gospodarczej decyduje o rozmiarach bankructw małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w okresie recesji gospodarczej, gdy kurczą się rynki zbytu i spadają zyski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu