BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Jadwiga, Zimniewicz Kazimierz
Title
Zapotrzebowanie na informację w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji : (Raport z badań)
Source
Organizacja i Kierowanie, 1996, nr 4, s. 69-80
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Informacja dla potrzeb zarządzania, Informacja w podejmowaniu decyzji, Informacja w przedsiębiorstwie
Enterprise management, Information for management needs, Information in decision making, Information in enterprise
Abstract
Celem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, była odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie polscy przedsiębiorcy kierują się w prowadzeniu działalności informacjami, a w jakim intuicją? Starano się również dowiedzieć, jakie bieżące decyzje podejmuje się w przedsiębiorstwie i czy dostrzega się konieczność podejmowania decyzji długofalowych? Badania pozwoliły także na odkrycie i określenie wielkości luki informacyjnej i wreszcie na charakterystykę wskaźników, którymi menedżerowie posługują się w procesie zarządzania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu