BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Lidia
Title
Proekologiczne systemy zarządzania w przedsiębiorstwie
Ecological Systems of Managing in the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, 2001, nr 3, s. 59-78
Keyword
Ochrona środowiska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Ekorozwój przedsiębiorstwa, Programy ochrony środowiska, Normy ekologiczne, Normy ISO 14000
Environmental protection, Enterprise management, Enterprises ecological politics, Enterprise eco-development, Environmental programs, Ecological standards, ISO 14000
Note
summ.
Abstract
System zarządzania środowiskiem ma służyć ciągłemu zmniejszaniu negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko. Artykuł przedstawia model zintegrowania ochrony środowiska z koncepcją zarządzania firmą. Wyjaśnia pojęcia ekologizacji przedsiębiorstwa i ekologizacji zarządzania przedsiębiorstwem. Omawia systemy zarządzania środowiskiem: EMAS - program zarządzania i audytingu środowiskowego, REMAS - regionalny system zarządzania środowiskowego. Charakteryzuje normy środowiskowe ISO 14000.

Ecology managing system is for reducing business influence to ecology. This system is introduced for better ecology business function. Heaving ecology system lets keep in group of concers which approve world standards and in nearest future can be, that having ecology managing system recede of business existence on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1641-1668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu