BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowski Antoni
Title
Krytyczna teoria społeczeństwa w poszukiwaniu istoty antysemityzmu
Critical Theory of Society in Anti-Semitism Essence
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 107-117
Keyword
Filozofia człowieka, Antysemityzm, Nacjonalizm, Przegląd literatury
Human philosophy, Anti-Semitism, Nationalism, Literature review
Note
streszcz.
Abstract
Faszyzm i antysemityzm wywarły istotny wpływ na założenia programowe krytycznej teorii społeczeństwa. Artykuł przedstawia badania szkoły frankfurckiej nad istotą antysemityzmu i przejawami antysemityzmu we współczesnym świecie. Punktem wyjścia wszystkich refleksji na temat potencjalnie faszystowskiej jednostki był antysemityzm, który frankfurczycy nie traktowali jako izolowane zjawisko, lecz jako część systemu ideologicznego. Jednocześnie uznano, że podatność jednostki na antysemityzm zależy przede wszystkim od potrzeb psychologicznych.

Fascism and anti-Semitism exerted an influence on program guidelines of critical theory of society. The article presents research of Frankfurt school on essence of anti-Semitism and manifestations of anti-Semitism in modern world. Anti-Semitism was a starting point for all reflections in that paper. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu