BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzelecki Zbigniew
Title
Główne założenia rządowych programów restrukturyzacji
The Main Assumption of the Government Restructuring Programs
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 4, s. 7-32
Keyword
Narodowy system innowacji, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Restrukturyzacja górnictwa, Restrukturyzacja gospodarki, Restrukturyzacja sektora energetyki, Restrukturyzacja przemysłu
National innovation system, Political and systemic transformations, Mining industry restructuring, Economic restructuring, Energetics sector restructuring, Industrial restructuring
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia związane z unowocześnieniem polskiej gospodarki, poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki gospodarczej, która zapewniałaby sprawne funkcjonowanie krajowego systemu innowacyjnego, rozwój sektora usług oraz restrukturyzację tradycyjnych gałęzi produkcji.

This paper contains the main assumption of the restructuring programs. They concern the most important economic sectors from the point of view of the need to modernise them. Around 1/3 of the Polish production is manufactured by hi-tech sector. The most profound importance to the process of modernisation of economic structure will have the policy of ensuring the efficient functioning of the national innovation system, services sector development and restructuring of traditional branches of the economy. Thus the document comprises current and updated government restructuring programs: mining of hard coal, steel and cast-iron metallurgy, mining and manufacturing of sulphur, electro-energetistic industry and chemical industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu