BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Maciej
Title
Kompleks Mondragón jako przykład rozwoju własności pracowniczej
Mondragon Complex as an example of worker property development
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 33-45
Keyword
Spółdzielczość, Rozwój spółdzielczości, Organizacje spółdzielcze, Banki spółdzielcze, Studium przypadku
Cooperative movement, Development of cooperatives, Cooperative organisations, Cooperative banks, Case study
Note
streszcz.
Country
Hiszpania
Spain
Abstract
W artykule na tle wybranych teorii degeneracji spółdzielni oraz przyczyn, które uznaje się za źródła ograniczeń rozwoju spółdzielni autor zaprezentował hiszpański Kompleks spółdzielczy Mondragón. Kompleks Mondragón jest przykładem dynamicznego rozwoju spółdzielczości, a jednocześnie zaprzeczeniem powszechnie panującej opinii na temat degeneracyjnych tendencji właściwych dla tej formy własności. Autor przedstawił przyczyny powstania pierwszych spółdzielni oraz etapy rozwoju Kompleksu Mondragón z uwzględnieniem jego struktury organizacyjnej. Zwrócił uwagę na politykę rozwoju Kompleksu, rolę banku spółdzielczego w funkcjonowaniu spółdzielni oraz rezultaty ekonomiczne i społeczne Kompleksu.

The author presents Spanish cooperative Mondragon Complex. The Mondragon Complex is an example of dynamic development of co-operatives and denial of degenerative tendencies of characteristic for that kind of property. The author also presented reasons for creating first companies and stages of Complex Mondragon development taking into consideration its organisational structure. He also pointed out policy of Complex development, the role of co-operative bank in company's functioning and economic and social results of Complex. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu