BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Jarosław
Title
Wykorzystanie Internetu w marketingowej działalności firm
Using Internet in Marketing Activities of Companies
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 47-56
Keyword
Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny, Internet, Marketingowy system informacyjny, System informacyjny przedsiębiorstwa, Dobór pracowników, Reklama komputerowa
e-business, e-commerce, Internet, Marketing information system, Information system of enterprises, Employees' recruitment, Computer advertising
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł dotyczy wykorzystania Internetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor przedstawia w szczególności wykorzystanie Internetu w rekrutacji pracowników, prowadzeniu akcji reklamowych oraz sprzedaży różnego rodzaju produktów i usług. Porusza zagadnienie sieciowego systemu płatności i jego bezpieczeństwa.

The article is related to internet using in company's management. The author presents internet using in labour recruitment, advertising actions, products and services sale. The subject of payment system network and its security is also presented. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu