BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szostak Władysław
Title
Granice samorządności regionalnej w świetle Konstytucji RP oraz badań społecznych
Regional Self-government Limitations in the Light of Constitution of Republic of Poland and Social Research
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 71-81
Keyword
Gospodarka samorządowa, System samorządowy, Samorząd terytorialny, Ustawa samorządowa, Konstytucja RP
Local government economy, Local governing system, Local government, Local government act, RP Constitution
Note
streszcz.
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule jest problematyka ograniczeń samodzielności samorządów terytorialnych w Polsce. Z jednej strony samodzielność wspólnot regionalnych ograniczają przyjęte w Konstytucji RP zasady: zasada jednolitości państwa, ograniczenia tworzenia prawa miejscowego tylko na podstawie szczegółowej delegacji ustawowej, zasada sprawiedliwości społecznej oraz nadzoru nad samorządami przez organy administracji rządowej. Z drugiej strony granice wyznaczają fakty społeczne takie jak: ograniczenia przez samorządy wyższych szczebli samorządów niższych szczebli, ubóstwo dochodów własnych samorządów i ograniczenia środowiskowe. Autor podejmuje także krytykę reformy samorządowej z punktu widzenia obywatela.

The subject of that article is limitations of independence of territorial self-government in Poland connected with Constitution of Republic of Poland on the one side, and social research on the other side. The author criticises self-government reform from citizen's point of view. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu