BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korczyński Waldemar
Title
O pewnej metodzie opisu systemów zarządzania
About Certain Method of Management System Description
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 83-89, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Modele matematyczne, Metody sieciowe, Grafy
Mathematical models, Network methods, Graphs
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł zawiera opis jednego ze sposobów modelowania systemów zarządzania, a mianowicie sieci Pertiego. Opis ten umożliwia prostą graficzną prezentację systemów zarządzania.

The article consists of description one of the way of system management modelling, which is Perti's network. That description gives possibilities of simple, graphic presentation of management systems. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu