BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broszkiewicz Ryszard
Title
Procesy i fazy cyklicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Processes and Phase of Poland's Social-Economic Development
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2001, t. 154, s. 19-30
Issue title
Polityka ekonomiczna w okresie zmian systemowych : teoria, badania i interpretacje
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Cykl koniunkturalny
Social economic development, Economic development, Business cycles
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja tezy o współzależnościach procesów cyklicznego rozwoju gospodarki narodowej, wytępujących w Polsce, na tle związków z kompleksową restrukturyzacją podmiotową, kapitałową i gałęziową. Analiza cykliczności przebiegu procesów transformacji obejmuje lata 1985-1995.

The author attempts to prove a thesis about relationships between processes of the national economy cyclical development present in Poland and a comprehensive restructuring of particular entities and economic sectors. Cyclical aspects of transformation processes are analysed between 1985 and 1995. The Author formulates a conclusion about interrelationships between amplitudes of a cycle of social-economic processes over the years 1985-1995. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu