BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław
Title
Metodologiczne osobliwości i struktura współczesnej nauki finansów
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 24-32, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Finanse, Teoria finansów, Metodologia ekonomii
Finance, Financial theory, Economic methodology
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie metodologicznego statusu nauki o finansach. Szczególne miejsce autor poświęca rozważaniom dotyczącym przedmiotu nauki o finansach.

The aim of the article is to present a methodological status of finance. A special attention is put on subject of finances. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernstein P.L. (1998): Intelektualna historia Wall Street. Warszawa.
 2. Blaug M. (1995): Metodologia ekonomii. Warszawa.
 3. Blaug M. (2000): Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa.
 4. Brealey R.A., Myers S.C. (1995): Podstawy finansów przedsiębiorstw (tom II). Warszawa.
 5. Coase R. (1998): The New Institutional Economics. "American Economic Review" May.
 6. Dudziński J., Flejterski S. (1981): Zarys przedmiotu i metody ekonomii politycznej. Szczecin.
 7. Fedorowicz Z. (1997): Podstawy teorii finansów. Warszawa.
 8. Flejterski S. (1999): Dywersyfikacja struktur we współczesnej bankowości. Podejście teoretyczne. "Bank i Kredyt" nr 5.
 9. Flejterski S. (2001): E-finance and Macro-, Mezzo- and Microeconomics. An Introduction to the Costs and Benefits Analysis. "TIGER Working Paper Series" No. 2, Warsaw, March.
 10. Flejterski S. (1999): Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, Szczecin.
 11. Fourastie J. (1972): Perspektywy ekonomii współczesnej. W: Myśli przewodnie. Warszawa.
 12. Gauderaet P.M., Molinier J. (2000): Finanse publiczne. Warszawa.
 13. Greif A. (1998): Historical and Comparative Institutional Analysis. "American Economic Review", May.
 14. Groppelli A.A., Nikbakht E. 1999: Wstęp do finansów. Warszawa.
 15. Haugen R.A. (1999): Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku. Warszawa.
 16. Hockuba Z. (2001): Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu. VII Kongres Ekonomistów Polskich sesja I, zeszyt 2, Warszawa.
 17. Jajuga K. (2000): Finanse u progu XXI wieku - nowe wyzwania dla teorii i praktyki. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku (tom IV), Poznań.
 18. Jajuga K. (2000) (red.): Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wrocław.
 19. Kowalski-Glikman J. (2000): Święty Grad współczesnej fizyki. "Rzeczpospolita" nr 209.
 20. Kwaśnicki W. (2001): Ekonomia ewolucyjna - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej. VII Kongres Ekonomistów Polskich sesja I, zeszyt 9, Warszawa.
 21. Morawski W. (2001): Socjologia ekonomiczna. Problemy, Teoria, Empiria. Warszawa.
 22. Nowak L. (1972): Model ekonomiczny. Warszawa.
 23. Owsiak S. (1999): Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa.
 24. Solarz J.K. (2000): Półprawdy. "Bank" nr 7.
 25. Szyszko L. (2000) (red.): Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa.
 26. Topolski J. (1968): Metodologia historii. Warszawa.
 27. Zielonka P., Tyszko T. (1999): Nowoczesne finanse: efektywność rynku czy finanse behawioralne. "Bank i Kredyt" nr 11.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu