BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sławiński Andrzej, Stamirowski Marcin
Title
Wpływ czynników krajowych i zagranicznych na sytuację na rynkach finansowych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 35-45, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rynki finansowe, Kurs walutowy, Obligacje, Szeregi czasowe, Analiza statystyczna
Financial markets, Exchange rates, Bonds, Time-series, Statistical analysis
Abstract
W artykule wysunięto hipotezę na temat istnienia związków pomiędzy kursem euro do dolara oraz kursem złotego do dolara, jak również kursem euro do dolara i cenami polskich obligacji. Omówiono przyczyny tych zależności i przedstawiono ich statystyczną weryfikację.

The article presents a hipothesis about existance of relations between euro rate to dollar and zloty rate to dollar, and euro rate to dollar and prices of Polish bonds, the article refers to the causes of these relations and presents its statistical verification. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ericsson N.R., J.G. MacKinnon (1999): Distributions of Error Correction Tests for Cointegration. "International Finance Discussion Papers" nr 1999-655, The Federal Reserve Board, Waszyngton, grudzień.
  2. Ericsson N.R., J.G. MacKinnon (2000): ECMtest.xls (wersja 1.0). Program zawierający wartości krytyczne testów istotności współczynników ECM w równaniach kointegracyjnych (styczeń).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu