BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar
Title
Nowe instrumenty pochodne na GPW - warrant na bony skarbowe
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 46-53, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Giełda papierów wartościowych, Warranty, Bony skarbowe, Innowacje finansowe
Financial instruments, Derivatives, Stock market, Warrant, Treasury bill, Financial innovations
Abstract
W artykule zawarto charakterystykę i klasyfikację warrantów. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z pojawieniem się na Giełdzie Papierów Wartościowych nowego instrumentu pochodnego, jakim jest warrant na 52-tygodniowe bony skarbowe oraz możliwościom jego wykorzystania w strategiach inwestycyjnych.

The article consists of characterization and classification of warrants. A special attention is paid to 52 - week treasury securities on Warsaw Stock Exchange and possibilities of its use in investment strategies. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dzierża J.A.: Warranty. "Penetrator" lipiec 1997.
  2. Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  3. Jakóbczak J.: Warranty na CTO. "Parkiet" nr 40/98.
  4. Kolb R.: Wszystko o instrumentach pochodnych. Warszawa 1997.
  5. "Przegląd Prawa Giełdowego" nr 2, Warszawa 2000.
  6. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  7. Uchwała nr 39/799/2000 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2000 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu