BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska Olga
Title
Polityka kursu walutowego - dylematy krajów w okresie transformacji
Source
Bank i Kredyt, 1997, nr 7-8, s. 84-92
Keyword
Kurs walutowy, Banki centralne, Inflacja
Exchange rates, Central banks, Inflation
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Wraz z przejściem krajów Europy Środkowo-Wschodniej od systemu centralnego planowania do struktur o charakterze rynkowym oraz w wyniku otwarcia na rynki międzynarodowe coraz poważniejszą rolę w procesach gospodarczych zaczęły odgrywać parametry ekonomiczne, a wśród nich kurs walutowy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu