BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maliszewski Jacek
Title
Wpływ polityki inwestycyjnej funduszu powierniczego Pioneer I na kształtowanie się cen akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Source
Bank i Kredyt, 1997, nr 7-8, s. 72-75
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Obligacje, Bony skarbowe
Stock market, Bonds, Treasury bill
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Jednym z największych, obok Skarbu Państwa, inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest fundusz powierniczy Pioneer I. Jego politykę inwestycyjną można określić jako politykę umiarkowanego ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu