BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalina-Prasznic Urszula
Title
O reformowaniu ubezpieczenia emerytalnego
On Reforms of the Pension System
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2001, t. 154, s. 41-47
Issue title
Polityka ekonomiczna w okresie zmian systemowych : teoria, badania i interpretacje
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, System emerytalny, Reforma ubezpieczeń społecznych, Emerytury
Social insurance, Pension schemes, Social insurance reform, Pensions
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problem reformy ubezpieczenia emerytalnego. Scharakteryzowano systemy ubezpieczeń emerytalnych w wysoko rozwiniętych państwach Europy Zachodniej oraz kierunki ich ewolucji. Dokonując oceny rozwoju ubezpieczeń emerytalnych w Polsce, autorka stwierdziła występowanie sprzeczności pod tym względem, z tendencjami i standardami Unii Europejskiej.

The article analyses the issue of the pension insurance system, which is extremely topical and important in Poland. Moreover, it describes main characteristics of pension insurance systems in highly developed countries of Western Europe and directions of their evolution. Assesing the development of pension insurance in Poland has revealed the presence of contradictions in this field with the EU's trends and standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu