BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieronkiewicz Henryka
Title
Wybór strategii
Source
Bank, 1997, nr 9, s. 23-26
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Strategia rozwoju, Zarządzanie strategiczne
Banking, Banking sector, Development strategy, Strategic management
Abstract
Na obecnym etapie rozwoju rynku finansowego w Polsce przewagę strategiczną posiadają banki uniwersalne. Korzystanie z usług banku uniwersalnego radykalnie ułatwia klientom gospodarowanie środkami finansowymi oraz sprzyja racjonalnym wyborom sposobu wykorzystania źródeł finansowania ich działalności. Podnoszenie zdolności banków w zakresie ograniczania ryzyka bankowego oraz sprawności procesu zarządzania odgrywać będą coraz znaczniejszą rolę jako źródła przewagi strategicznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu