BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liwiński Jerzy
Title
Długoterminowa prognoza rynku lotniczego według Boeinga
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 9, s. 29-32
Keyword
Rynek usług transportowych, Prognozowanie rozwoju transportu, Samoloty, Lotnictwo cywilne, Transport lotniczy, Rozwój transportu
Transport market, Prediction of the development of transport, Planes, Civil aviation, Air transport, Development of transport
Company
Boeing
Abstract
Zespół analityków firmy Boeing corocznie przygotowuje długoterminową prognozę światowego transportu lotniczego i rynku samolotów komunikacyjnych (Current Market Outlook). Najnowsza edycja takiego raportu zaprezentowana została 12 lipca 2006 r. w Londynie. W dokumencie m.in. przewidywane jest długotrwałe zapotrzebowanie na nowoczesne samoloty w nadchodzących 20 latach. Analitycy Boeinga prognozują, iż średnioroczny wzrost gospodarczy na świecie w najbliższych dwóch dekadach będzie wynosił 3,1%, co ma wygenerować roczne przyrosty lotniczych przewozów pasażerskich o 4,9% i towarowych o 6,1%.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu