BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewski Romuald I.
Title
Towaroznawstwo nauką przyszłości
The Future of commodity science.
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004, nr 1, s. 7-26, bibliografia 73 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Towaroznawstwo, Jakość, Zarządzanie jakością, Łańcuch wartości, Konsument, Konkurencyjność, Dystrybucja, Innowacje, Nauka, Badania naukowe, Metodologia nauki, Rozwój nauk ekonomicznych
Commodity science, Quality, Quality management, Value chain, Consumer, Competitiveness, Distribution, Innovations, Science, Scientific research, Methodology of science, Development of economic sciences
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące współczesnego towaroznawstwa jako efektu synergii trzech nauk: technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Uzasadniono interdyscyplinarny charakter towaroznawstwa. Szczególną rolę znajduje tutaj odniesienie do jakości wyrobów, towarów i usług. Ponadto związek towaroznawstwa z naukami technicznymi dotyczy innowacji, badań, rozwoju, które prowadzą do doskonalenia lub wprowadzania nowych wyrobów i towarów do oferty rynkowej. Uwzględniono zaszłości historyczne i ewolucję systemów ekonomicznych oraz zmiany w systemach wytwórczych po roku 1945. Spowodowały one możliwość wyróżnienia trzech okresów, w których dominowała efektywność, potem jakość, a obecnie znaczenia nabiera elastyczność/dyferencjacja. Towaroznawstwo było zawsze obecne i potrafiło dostosować swój przedmiot zainteresowań do zmian otoczenia i na nie aktywnie wpływać. W zakończeniu przedstawiono kilka pytań dotyczących możliwości rozwoju towaroznawstwa i udzielono na nie pozytywnych odpowiedzi. Po tej analizie można konstatować towaroznawstwo jako naukę o dużych możliwościach, jako naukę przyszłości. (oryg. streszcz.)

The paper consolidates the interdisciplinary character of commodity science as an effect of synergy of technical, economical and natural sciences. The special attention has been paid to systems strengthening quality of products, commodities and services. The links of commodity sciences with technical sciences has been exemplifide by innovations and R&D activity promoting introduction of new products to the market. Cohesion with management, marketing and microeconomy exemplifies the links with economy. Durable associations between natural science and commodity science are well known and under­stood and their discussion has been omitted in this paper. Changes of economical and production systems after 1945 have been described and three periods were distinguished: domination of efficiency, followed by quality, and now flexibility with diversification. Commodity science was always able to adopt its content to variability of economical environment and vice-versa. The answers to several questions dealing with prospects of commodity science support the opinion that it is a science of future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu