BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Marek
Title
Sprzedawca (p)obudzony : Jak skutecznie motywować pracowników
Source
Personel, 1997, nr 1, s. 14-15, 19
Keyword
Motywowanie pracowników, Motywacja do pracy, Zawód sprzedawcy, System płac, Motywacje pozapłacowe, Kultura organizacji, Polityka personalna, Polityka płacowa
Motivating employees, Work motivation, Profession of a seller, Wage system, Nonwage motivations, Corporate culture, Personnel policy, Wage policy
Abstract
W związku ze zmianami w otoczeniu społecznym i technicznym istnieje konieczność doskonalenia struktur organizacyjnych i informacyjnych, kierowniczych i wykonawczych, a także systemu pobudzania w firmie. Jego skuteczność uzależniona jest w dużym stopniu od jednolitości funkcjonującego w firmie systemu motywacyjnego, sprawności współdziałania, atrakcyjności i skuteczności zastosowanych środków pobudzania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1233-0299
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu