BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolińska Małgorzata
Title
Kapitał intelektualny a innowacje
Intellectual capital and innovations
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 8, s. 41-46
Keyword
Kapitał intelektualny, Kapitał ludzki, Kapitał strukturalny, Innowacje
Intellectual capital, Human capital, Structural capital, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie rozwijane są rynki innowacji, gdzie firmy współpracują ze sobą i z klientami w ramach organizacji sieciowej, podaczas realizacji procesów innowacji. W procesach tych zachodzą efekty synergiczne w zakresie wykorzystania i rozwoju wiedzy, oraz wzrostu wartości kapitału intelektualnego partnerów organizacji sieciowej.

Nowadays innovation markets are developed where enterprises collaborate among themselves and with their customers within a network organization in the accomplishment of innovation processes. Synergy effects take place in these processes concerning knowledge application and development, as well as intellectual capital value growth in enterprises being partners of the network organization.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bukh P.N.; Larsen H. T.; Mouritsen J., Constructing intellectual capital statements, “Scandinavian journal of management”, No. 17 (2001), pp. 87-108.
  2. Dolińska M., innowacje w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, „ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2004, nr 9 (656), s. 18.
  3. Grudzewski W.M.; Hejduk I., Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie”, 2002, nr 3 (101), s. 3.
  4. Hofman-Bang P.; Martin H., IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, „E-mentor”, nr 4 (11), 2005, s. 47-54.
  5. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002, s. 93-94.
  6. Pomykalski A. Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 17, 20.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu