BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerowicz Leszek
Title
Jakość pieniądza
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 5-6, s. 43-47
Keyword
Pieniądz, Polityka pieniężna, Niezależność banku centralnego, Rola banku centralnego w gospodarce, Zwalczanie inflacji
Money, Monetary policy, Central bank independence, Central bank's role in the economy, Fighting against inflation
Note
summ.
Abstract
Autor porusza problem jakości pieniądza w kontekście historycznym. Następnie odnosi ten problem do sytuacji w III Rzeczpospolitej. Podkreśla jak ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki ma niezależność banku centralnego oraz jak najszybsze wejście do strefy euro.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arystoteles: Etyka nikomachejska. W: Arystoteles, Dzieła wszystkie. T. 5, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 178-179.
 2. S. Bratkowski: Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego. Warszawa 2003. Wydawnictwo Nowoczesność, s. 112.
 3. P. Cagan: The Monetary Dynamics of Hyperinflation. W: M. Freidman (red.): Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago, London 1956. University of Chicago Press, s. 26.
 4. S.H. Hanke: The Money Train to Freedom. "The Wall Street Journal", May 24, 2006, s. 15.
 5. R. Kiersnowski: Pradzieje grosza. Warszawa 1975, Wiedza Powszechna, s. 230.
 6. G. Wójtowicz, A. Wójtowicz: Historia monetarna Polski. Warszawa 2003, Wydawnictwo Twigger, s. 48.
 7. S. Fischer, R. Sahay, C.A. Vegh: Modem Hyper and High Inflations. NBER Working Paper, No. 4565, May 2002, National Bureau of Economic Research, Cambridge, s. 2 i 33.
 8. M. Friedman: Intrygujący pieniądz: z historii systemów monetarnych. Łódź 1994 Wydawnictwo Łódzkie, s. 200.
 9. M. Friedman: Tyrania status quo. Sosnowiec 1997, Wydawnictwo PANTA, s. 103.
 10. M. Kopernik: Sposób urządzania monety. W: M. Kopernik: Wybór pism w przekładzie polskim. Red. L.A. Birkenmajer. Kraków 1920, Krakowska Spółka , Wydawnicza, s. 125 i 129.
 11. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. Warszawa 2004, NBP.
 12. S. Schadler, P. Drummond, L. Kuijs, Z. Murgasova, R. van Elkan: Adopting the Euro in Central Europe. Challenges of the Next Step in European Integration. Washington D.C. 2005. International Monetary Fund Occasional Paper 234.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu