BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowski Andrzej
Title
Standardy kwalifikacyjne narzędziem efektywnego zarządzania kadrami bankowymi na krajowym i europejskim rynku pracy
Qualification Standards as a Tool of Effective Bank Staff Management on the Domestic and European Job Market
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 291-300
Keyword
Rynki finansowe, Sektor bankowy, Kwalifikacje zawodowe
Financial markets, Banking sector, Professional skills
Note
streszcz.enie, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, tendencje na światowych rynkach finansowych, rewolucja technologiczna w obszarze operacji bankowych stawiają jakościowo nowe, coraz wyższe wyzwania przed polskim sektorem bankowym. Sprostanie nasilającej się konkurencji na jednolitym rynku europejskim (single market) rodzi potrzebę nowego spojrzenia na proces doskonalenia polskich kadr bankowych, w tym na miejsce standardów kwalifikacyjnych w skonsolidowanym systemie zarządzania jakością tych kadr. Standardy Kwalifikacyjne w Bankowości Polskiej, a w ich ramach Europejski Certyfikat Bankowca EFCB wychodzą tym wyzwaniom naprzeciw.(streszcz. oryg.)

The membership of Poland in the European Union, the tendencies on the world financial markets and the technological revolution in the area of banking transactions issue new and higher quality challenges to the Polish banking sector. Facing the growing competition on the European single market carries the necessity of a new look at the process of the Polish bank staff training, as well as at the place of the new qualification standards in the consolidated system of staff quality management. Qualification Standards in the Polish Banking, along with the European Foundation Certificate in Banking (EFCB) make an effort to rise to the challenge.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Standardy Kwalifikacyjne w Bankowości Polskiej, praca zbiorowa, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996, s.9.
  2. Nowoczesna organizacja i metody zarządzania oddziałem banku, materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów oraz Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w dniu 27. 04. 1999 r. w Katowicach, Referat A. Żora, s. 16-19.
  3. Szymańska-Koszczyc, Warszawski Instytut Bankowości, materiały z narady w Związku Banków Polskich w dniu 14 czerwca 2004 r.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu