BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworek Jan
Title
Czy lichwa w gospodarce rynkowej przestała być przestępstwem?
Has the Usury in Market Economy Ceased to be an Offence?
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 63-73
Keyword
Lichwa, Etyka życia gospodarczego, Gospodarka rynkowa
Usury, Ethics of economic life, Market economy
Note
streszcz.enie, summ.
Abstract
Na tle obowiązującego w Polsce ustawodawstwa gospodarczego artykuł omawia przestępstwo lichwy, która jak twierdzą niektórzy prawnicy w gospodarce rynkowej nie występuje, ponieważ pieniądz jest towarem i jak każdy inny sprzedawany jest po dowolnej cenie, którą są odsetki.

In the light of the economic legislation being in force in Poland, the article discusses the problem of usury, which - as some lawyers claim - does not occur in the market economy, as money is merely a commodity and as such is sold at an arbitrary price paid in the form of interest. The obligation to protect citizens against the unrestricted calculation of interest rates for contracted loans and credits belongs to the constitutional duties of the state in the framework of freedom and human rights. Every client of a bank or a loaning company is entitled to enjoy a sense of absolute safety because no entity should impose upon them usury interest rates, thus making advantage of their difficult life situation. Taking into account the above-mentioned arguments there is an urgent need to introduce an official price for money sold on the loan market. Exceeding this price would be considered an offence.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003, Tom 15.
  2. Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa-Poznań 1923, s.246-247.
  3. Rozporządzenie Ministra Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1927 r. (DzU. nr 22, poz.173).
  4. Filar M., Procenty do kotła, Rzeczpospolita nr 246 (6929).
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu