BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dynus Magdalena
Title
Strefa euro w kontekście teorii optymalnych obszarów walutowych
The Eurozone in the Context of the Optimum Currency Areas Theory
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 75-82, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Euro, Kurs walutowy, Strefy walutowe
Euro, Exchange rates, Currency areas
Note
streszcz.enie, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Podstawę sformułowania i utworzenia europejskiej unii walutowej stanowi teoria optymalnych obszarów walutowych Mundella, która precyzuje kryteria niezbędne z punktu widzenia stabilności i trwałości unii walutowej oraz osiągnięcia korzyści netto z posiadania wspólnego pieniądza. Poniższe opracowanie przybliża zagadnienie optymalnego obszaru walutowego w kontekście europejskiej integracji.

The Euro has existed for six years and in spite of the worst-case scenarios it has gained a global market participants' trust and is a strong currency what paradoxically has a negative impact on the economic growth in Europe. But there is no doubt, that the groundwork for the Eurozone is far from the ideal one which is emphasize by the euro-sceptics. The base for creation of the European Monetary Union was the Mimdell's Optimum Currency Areas theory which establishes criteria that are strongly recommended from the perspective of stability and fastness of the monetary union and achieving the maximum net benefits of the common currency. This study presents the important points of the Optimum Currency Areas theory in the context of the European integration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bender D., Europäische Integration. Theorie optimaler Währungsräume, Bochum April 2001.
  2. Exenberger A., Zur Theorie optimaler Währungsräume, 26. März 2001.
  3. Frankel J., Rose A., The Endogenity of the Optimum Currency Area, in: The Economic Journal, vol. 108, 1998, s. 1009-1025.
  4. Kokoszczyński R, wiceprezes NBP, w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", 14 października 1999.
  5. Mejer L, Harmonisierte Verbraucherpreisindizes November 2004, "Statistik kurz gefasst" 1/2005.
  6. Odendahl R, Gegenstellungnahme zu einem Beitrag von Herrn Dr. Helmut Haussmann: Goldgedeckter Euro, München 15. Februar 1998.
  7. Sell F.L, Braucht es monetäre und reale Konvergenz für eine (in einer) Währungsunion?, München 2001.
  8. Wojnicka E., Teoria Mundella i jego dzieci, "Rzeczpospolita", 26 października 1999 r.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu