BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeliga Anna
Title
Mobbing w zarządzaniu organizacją - analiza dokumentacji sądowej
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 1, s. 85-93, bibliogr.8 poz.
Keyword
Mobbing, Praca w stresie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Mobbing, Work under pressure, Enterprise management
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy w polskich firmach występuje mobbing i jakie powoduje konsekwencje? Ze względu na brak kompleksowych badań w tym zakresie - zwłaszcza w Polsce - a także w związku ze zmianami, jakie wystąpiły w polskim ustawodawstwie, podjęłam analizę dokumentacji sądowej obejmującej sprawy związane ze zjawiskiem mobbingu w jednym z losowo wybranych województw naszego kraju. Dokumentacja ta zawiera liczne dowody stwierdzające występowanie mobbingu w zakładach pracy, m.in. w postaci zeznań ofiar i świadków mobbingu, zwolnień lekarskich oraz dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia prześladowanych pracowników, potwierdzających autentyczność urazów psychicznych wywołanych w miejscach pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T. (2004), Mobbing-patologia zarządzania personelem, Wydawnictwo „Difin", Warszawa.
  2. Hirigoyen M.F. (2003), Molestowanie w pracy, Wydawnictwo „W Drodze", Poznań.
  3. Januszek H., red. (2002), Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej -szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  4. Kaczyńska-Maciejowska R. (2002), Koszmar w godzinach pracy, „Charaktery", nr 3. Leymann H., Encyklopedia mobbingu, [http://www.leymann.se]
  5. Leymann H. (1996), Mobbing and psychological terror at workplaces, Violence and Victims, Hamburg.
  6. Poździk R., Odszkodowanie, zadośćuczynienie za mobbing, „Przegląd Sądowy", nr 5.
  7. Walter H., Cornelsen C. (1993), Mobbing: Kleinkrieg am Arbeitsplatz. Konflikte erkennen, offenlegen und losen, Frankfurt am Main.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu