BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyc Waldemar
Title
Międzynarodowa pozycja inwestycyjne Polski w latach 1994-1998
International Investment Position of Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 882, s. 101-110, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna, Inwestycje zagraniczne, Polityka inwestycyjna, Rola inwestycji w gospodarce, Inwestycje bezpośrednie, Finansowa ocena inwestycji, Analiza porównawcza, Materiały konferencyjne
International investment position, Foreign investment, Investment policy, Role of investment in the economy, Direct investments, Financial assessment of investment, Comparative analysis, Conference materials
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedmiotem opracowania jest porównanie poszczególnych pozycji bilansu aktywów i pasywów zagranicznych oraz analiza i ocena międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski w latach 1994-1998. Wykorzystane informacje statystyczne autor zaczerpnął z bilansu płatniczego na podstawie transakcji oraz bilansu aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za 1998 rok, opracowanego przez Narodowy Bank Polski. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, określona przez saldo bilansu aktywów i pasywów zagranicznych wykazuje, że Polska przez cały okres analizy była dłużnikiem netto, czyli że wielkość pasywów zagranicznych przewyższała wielkość aktywów zagranicznych.

The comparative analysis of foreign assets and liabilities in Poland is the main topic of the article. It allowed to make an estimation and rank of the international investment position of Poland in 1994-1998. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu