BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Steinerowska-Streb Izabella
Title
Poziom wykształcenia menedżerów jako czynnik kształtujący przygotowanie śląskich MŚP do konkurencji na jednolitym rynku europejskim
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 1, s. 94-105, bibliogr.poz.10
Keyword
Menedżer, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wykształcenie, Rynek europejski
Manager, Small business, People's education, European market
Country
Śląsk, Europa
Silesia, Europe
Abstract
Sukcesy polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na jednolitym rynku europejskim uzależnione są w istotnym stopniu od postawy kadry zarządzającej wobec zachodzących zmian. Do menedżerów należy bowiem zapewnienie organizacji sprawności operacyjnej, która stanowi podstawowy element strategii uzyskiwania przewagi nad konkurencją. Zbadanie wpływu wykształcenia kadry zarządzającej na stopień przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw do członkostwa Polski w Unii Europejskiej stało się jednym z celów badania przeprowadzonego na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przyjęto założenie, że wykształcenie menedżera/menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem determinuje stopień przygotowania firmy do zmian zachodzących na polskim rynku spowodowanych integracją z Unią Europejską. Wyniki badania zostały zaprezentowane w artykule.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmielecka E. (1999), Akredytacja środowiskowa jako czynnik regulujący rynek edukacji menedżerskiej w Polsce [w:] pr. zb. pod red. Minkiewicz B., Osterczuk-Kozińskiej A., Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce w drugiej połowie lat 90., Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy, Warszawa.
  2. Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk.
  3. Dąbek M. (2002), Menedżerowie okresu transformacji. Problemy, potencjał, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  4. Johann M. (2004), Edukacja w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
  5. Kowalewski T. (2004), Edukacyjne czynniki wspierające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, materiały z konferencji „Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce-szanse i zagrożenia", Gdańsk.
  6. (2004), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. F. Bławata, SPG, Gdańsk.
  7. Sibińska A. (2001), Zachowania marketingowe małych i średnich firm a styl kierowania ich właścicieli, „Przegląd Organizacji", 4.
  8. Stanisz A. (2001), Przystępny kurs statystyki, StartSoft Inc., Kraków.
  9. Steinerowska-Streb L, Warzecha-Wocka A., Miszewski L. (2004), Oczekiwania śląskich MŚP w związku z akcesją Polski do UE, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",nr 5.
  10. Szapiro T. (1999), Promocja menedżera — między magisterskim seminarium, programem, a studium przypadku [w:] pr. zb. pod red. Minkiewicz B., Osterczuk-Kozińskiej A., Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce w drugiej połowie lat 90., Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu