BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuszek Bartłommiej
Title
Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych
The Committee of European Banking Supervisors
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 103-114, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Nadzór bankowy
Bank supervision
Note
streszcz.enie, summ.
Company
Europejski Komitet Nadzorców Bankowych (EKNB), Unia Europejska (UE)
Committee of European Banking Supervisors (CEBS), European Union (EU)
Abstract
Artykuł opisuje usytuowanie Komitetu w strukturach Unii Europejskiej, jego organizację, źródła finansowania, procedury działania oraz zakres odpowiedzialności i celów działalności. W artykule przedstawiono również pierwsze poważne wyzwanie, przed jakim stanął Komitet, tj. spójną implementację Dyrektywy w Sprawie Wymogów Kapitałowych.(streszcz. oryg.)

The establishment of the Committee of European Banking Supervisors by the European Commission in 2003 was the consequence of actions aimed at convergence of the European financial market, including the banking one. The article discusses the Committee's place within the structures of the European Union, its organization, sources of financing, working procedures as well as the scope of accountability and its tasks. The article also presents the first important challenge the Committee has faced, i.e. consistent implementation of the Capital Requirements Directive.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Janicka M., Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego unii europejskiej - stan aktualny i perspektywy, bank i kredyt, nr 6/2002.
  2. Decyzja 2004/5/EC Komisji Europejskiej z 5 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych. Następnie, w oparciu o powyższą Decyzję.
  3. Dokument Konsultacyjny Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego "Konsultacje i wdrożenie postanowień Nowej umowy Kapitałowej w sektorze bankowym w Polsce", styczeń 2005.
  4. Statut Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych.
  5. Informacje zawarte w witrynie internetowej CEBS - www.c-ebs.org.
  6. Informacje zawarte w witrynie internetowej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych - www.knuife.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu