BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marchewka Kamilla
Title
Wiarygodność kredytowa kraju - determinantą konkurencyjności rządowych papierów wartościowych na międzynarodowym rynku
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 110-117, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Międzynarodowe rynki finansowe, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Papiery wartościowe, Ryzyko kredytowe, Rating
International financial markets, Economic and Monetary Union (EMU), Securities, Credit risk, Rating
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie oceny kredytowej państwa oraz ryzyka kredytowego państwa (rządu jako emitenta krótko- i długookresowych papierów wartościowych) na międzynarodowym rynku po wprowadzeniu od 1 stycznia 1999 roku wspólnej waluty euro oraz denominacji papierów wartościowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej. Autorka omawia ocenę wiarygodności kredytowej państw EMU oraz krajów kandydujących do UE i EMU.

The subject of the article is government security estimation and governmental credit risk on international market after introducing the euro (1st of January of 1999) and securities' denomination of the Economic and Currency Union countries. Creditability's estimation of EMU countries and candidates countries were also discussed by the author. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Art. 73b of Treaty on European Union, Council of the European Communities, (1992) Brussels - Luxemburg.
 2. Bishop G. (1990): Separating Fiscal From Monetary Sovereignty in EMU - A United States of Europe is not necessary. London: Salomon Brothers.
 3. Council Directive of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institutions - 39/647/EEC.
 4. Dziawgo D. (1998): Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa: PWN.
 5. EMU, Monetary Policy and Capital Markets. W: European Capital Markets with a Single Currency. (1999) Oxford: Oxford University Press.
 6. Favero C., Missale A., Piga G. (January 2000): EMU and Public Debt Management: one money, one debt? CEPR Policy Paper, No. 3.
 7. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997): Inwestycje finansowe. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 8. Mahony S. (1996): Mastering Government Securities. A step by step guide to the products, applications and markets. London: Pitman Publishing.
 9. Marchewka K. (2000): Rynek rządowych papierów wartościowych a zarządzanie długiem publicznym. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia - Finanse publiczne. Tom 1. Poznań: AE Poznań.
 10. Mishkin F.S. (1993), The Economics of Money, Banking and Financial Markets. HaperCillins Publichers.
 11. Moody's Investors Service - Global Credit Research (2001 March 12), Ratings List.
 12. Nielsen L.T. (1999): Yield spreads and optimal public debt management under the single currency. W: European capital markets with a single currency. Oxford: Oxford University Press.
 13. Orędziak L. (1999): Rynek finansowy Unii Europejskiej. Warszawa: Biblioteka Bankowca.
 14. Standard & Poor's (2001 March 3), Sovereign Ratings List.
 15. The Standardised Approach to Credit Risk. Consultive Document, Basel Committee on Banking Supervision (January 2001), BIS.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu