BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Gabryelczyk Katarzyna
Title
Znaczenie certyfikatów inwestycyjnych dla polskiego rynku kapitałowego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 118-127, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rynek kapitałowy, Papiery wartościowe, Fundusze inwestycyjne, Fundusze zamknięte, Certyfikat inwestycyjny
Capital market, Securities, Investment funds, Closed investment funds, Investment certificate
Abstract
Certyfikaty inwestycyjne są jednym z najmłodszych papierów wartościowych występujących na polskim rynku kapitałowym. Artykuł zawiera charakterystykę funduszy inwestycyjnych emitujących certyfikaty inwestycyjne. Wyróżnia się fundusze zamknięte, specjalistyczne zamknięte oraz mieszane. Obecnie w Polsce działają cztery fundusze emitujące certyfikaty inwestycyjne. Wszystkie mają charakter funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Są to: Skarbiec SEZAM I, Skarbiec Gwarancja 2002, Kujawiak N+, EEF IV. Autorki charakteryzują te fundusze. Omawiają czynniki ograniczające rozwój rynku certyfikatów inwestycyjnych w Polsce. Rozpatrują także korzyści wynikające z wprowadzenia na rynek certyfikatów emitowanych przez wszystkie trzy typy funduszy.

Investment certificates are one the youngest securities occurring on Polish capital market. A characterization of investment funds, which issue investment certificates was given in the article. Three kinds of funds are mentioned such as close-end fund, specialistic close-end fund and mix fund. We have four funds, which issue investment certificates in Poland at the moment. All of them have a character of close-end invest fund and there are such as Skarbiec SEZAM I, Skarbiec Gwarancja 2002, Kujawiak N+ and EEF IV. A description of funds, Polish market of investment certificates and advantages of certificates' market, which are issue by three mentioned kinds of funds was given by the authors. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dulewicz K., Surdek M. (2001): Piąć zamiast czterech. "Rzeczpospolita" 68, s. C4.
  2. Miziołek T. (2001): Pioneer połączył się z Pekao/Alliance. "Nasz Rynek Kapitałowy" 1, s. 67.
  3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych. DzU nr 139, poz. 933 z późniejszymi zmianami.
  4. www.skarbiec.com.pl.
  5. www.tfipzu.com.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu